Regulamin systemu zamówień online

Regulamin systemu zamówień online

Regulamin systemu zamówień online na stronie www.partex.pl

1. Informacje ogólne

1.1 Właścicielem internetowego systemu zamawiania online działającego pod adresem www.partex.pl zwanym dalej Systemem jest Partex Marking Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu przy ul. Małgorzatowo 1C, NIP 879-21-25-246, REGON 871189193, zwany dalej Dostawcą.

1.2 Oferta systemu skierowana jest do podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych zwanych dalej Klientem.

1.3 Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży oraz celach marketingowych, takich jak powiadamianie o aktualnych promocjach i nowych produktach w ofercie.

1.4 Dostawca oferuje produkty nowe i w pełni sprawne.

1.5 Prezentowane w Systemie zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.

1.6 Rejestrowane wejście do Systemu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

1.7. Partex Marking Systems Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa (włączając prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i własność intelektualną) związane z treściami przedstawianymi na i poprzez stronę www.partex.pl (włączając produkty, teksty, grafikę i loga). Niedozwolone jest kopiowanie, zapisywanie, publikowanie, dystrybuowanie czy reprodukcja informacji zawartych na stronach Partex Marking Systems Sp. z o.o. bez uprzedniej pisemnej zgody, a wyjątkiem jest drukowanie czy zachowywanie tych treści do użytku prywatnego.


2. Zamówienia

2.1 Aby dokonać zakupów w Systemie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się.

2.2 W formularzu rejestracji Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z rzeczywistością. Dane te zostaną wykorzystane do wystawienia faktury VAT.

2.3 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

2.4 Zamówienie zostaje potwierdzone faksem, telefonicznie lub e-mailem w ciągu 48 godzin.


3. Polityka cenowa

3.1 Przed zalogowaniem się wszystkie ceny bazowe podane w serwisie są cenami cennikowymi Partex Marking Systems Sp. z o.o.

3.2 Po zalogowaniu się do systemu Klientowi automatycznie zostają przypisane rabaty na poszczególne grupy towarów. Warunki handlowe ustalane są indywidualnie z działem handlowym Dostawcy.

3.3 W czasie trwania akcji promocyjnych ceny cennikowe pomniejszane są o rabat zgodny z warunkami promocji. W serwisie mogą pojawić się pomyłki. W takim przypadku Klient składający zamówienie na artykuł z błędnie wprowadzoną ceną zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej pomyłce.

3.4 Ceny podane w Systemie są cenami jednostkowymi netto i brutto. Cena katalogowa netto widoczna jest na głównej liście produktów. Cena brutto widoczna jest po kliknięciu na dany artykuł.

3.5 Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

3.6 Dostawca zobowiązuje się poinformować Klienta, który złożył zamówienie na dany towar o zmianie ceny tego towaru w przypadku, gdy zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona do systemu. W  takiej sytuacji klient ma prawo do unieważnienia złożonego zamówienia.

3.7 Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w Systemie należy traktować jako informację cenową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


4. Warunki płatności

4.1 Płatności za zakupione towary można dokonać w następujący sposób:

a) Gotówką przy osobistym odbiorze towaru.

b) Przedpłatą, po wystawieniu faktury proforma.

c) Za pobraniem. Opłata pobierana jest przez kuriera dostarczającego towar.

d) Przelewem odroczonym z terminem płatności zgodnie z umową handlową.

e) Przelewem online realizowanym przez operatora platformy Przelewy24.

4.2 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.3 Od 1 października 2020r. prosimy o realizację wpłat (na podstawie faktur pro-forma oraz z odroczonym terminem płatności) z użyciem mechanizmu podzielonych płatności.


5. Dostawa

5.1 Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może również samodzielnie odebrać zamówiony towar w siedzibie Dostawcy.

5.2 Koszty dostawy zamówień o wartości niższej niż 2000,00 PLN netto ponosi Klient.

5.3 Zamówienia o wartości powyżej 2000,00 PLN netto wysyłane są na koszt Dostawcy.

5.4 Termin realizacji zamówionych towarów określa wysłane do Klienta potwierdzenie zamówienia.

5.5 Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z Fakturą VAT.

5.6 Wydanie towaru następuje po podpisaniu przez Klienta listu przewozowego lub kopii Faktury. Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie zamawiane towary znajdują się w przesyłce. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących typów, ilości lub stanu dostarczonego towaru należy skontaktować się telefonicznie z osobą obsługującą Państwa zamówienie.

5.7 Koszty dostawy są refakturowane.

5.8 Na życzenie klienta towar może zostać wysłany inną firmą kurierską niż sugerowane przez Dostawcę. Klient, który posiada umowę z inną firmą kurierską jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Dostawcę w uwagach zamówienia, podając jednocześnie swój numer Klienta w firmie kurierskiej.

5.9 W przypadku gdy Klient osobiście odbiera towar, nie ponosi żadnych kosztów dostawy.


6. Faktura zakupu

6.1 Na zakupiony towar firma Partex Marking Systems Sp. z o.o. wystawia faktury VAT.

6.2 Dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym zostaną umieszczone na fakturze. W przypadku zmiany tych danych Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy.

6.3 W przypadku odbioru własnego Klient odbiera towar razem z oryginałem Faktury.

6.4 W przypadku wysyłki zamówienia firmą kurierską Faktura zakupu wysyłana jest razem z przesyłką.


7. Zwrot towaru

7.1 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy towar dostarczony Klientowi nie zgadza się z zamówieniem należy skontaktować się z Dostawcą w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru.

7.2 Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie nie przekraczającym 14 dni od wydania towaru pod warunkiem, że:

a) Towar jest w stanie nienaruszonym.

b) Zwracany jest w oryginalnym opakowaniu naruszonym jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

c) Towar nie został wyprodukowany lub sprowadzony na specjalne życzenie Klienta.

7.3 Koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru ponosi Kupujący.

7.4 W przypadku przedpłaty lub płatności online, środki za zakupione towary zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od przyjęcia zwracanego towaru w siedzibie Partex. Zwrot środków nastąpi przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Kupującego.


8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych jest Partex Marking Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu przy ul. Małgorzatowo 1C, tel. 56 659 08 02, e-mail: office@partex.pl.

8.2 Dane przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień.

8.3 Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

8.4 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.5 Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.6 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.<

8.7 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pozostanie na witrynie, oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Dowiedz się więcej
Zapisz się do newslettera!
Zgarnij prezent 🎁