Prosimy o całkowite wypełnienie formularza, umieszczenie daty i potwierdzenie podpisem. Formularz należy dołączyć do wysyłanego produktu. Jeżeli zgłoszony do naprawy produkt objęty jest gwarancją , należy dołączyć kopię dowodu zakupu urządzenia. Prosimy troskliwie zapakować wysyłane produkty, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, wstrząsami i zabrudzeniem.